Pravidla ochrany soukromí

 1. Společnost ELPRO profi s.r.o., se sídlem Vranovská 699/33, Brno 614 00, IČ 29313481, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 73561 (dále jen "prodávající" nebo "správce") zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen "Nařízení"), následující osobní údaje:
  - jméno, příjmení
  - e-mailovou adresu
  - telefonní číslo
  - adresu/ sídlo
  - fakturační údaje
  - dodací údaje
  - vzájemná komunikace mezi prodávajícím a kupujícím
 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.
 3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem - například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení - odhlásit.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno firmou ELPRO profi s.r.o. tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
  - Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
  - Poskytovatelem služby Pohoda, provozované společností STORMWARE s.r.o., sídlem Za prachárnou 4962/45, 586 01, Jihlava
  - Účetní kanceláří Ginkgo účetnictví s.r.o., sídlem Maničky 46/5, 616 00, Brno
  - IT správcem (zejména ekonomického softwaru Pohoda), BHIT CZ s.r.o., sídlem Dřevařská 855/12, 602 00, Brno
  - Poskytovatelem služby GSuit, provozované společností Google Commerce Limited, sídlem Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  - Poskytovately přepravy zboží, provozované společnostmi:
        - PPL CZ s.r.o., sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany
        - IN TIME SPEDICE, spol. s r.o., Pobřežní 18/16, 186 00, Praha
        - Uloženka s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, 140 00, Praha4
 5. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.
 6. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@elproprofi.cz
 7. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.elproshop.cz a www.elproprofi.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
  - měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
  - základní funkčnosti webových stránek

  - Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  - Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu - tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  - Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  - Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  - Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
        - Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  - zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  - vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  - na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  - požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  - na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.